Du er her

Bestyrelse

Den 27. maj havde Qi Gongklubben ekstra Ordinær Generalforsamling.

På denne ekstra ordinære Generalforsamling, blev man enige om  , at bestyrelsen fremovernskal bestå af mindst 3 medlemmer, +Suppl. og Revisor

På den E O G, blev Solvejg genvalgt til Bestyrelsen, Bente Ahlmark blev valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen, Inge T. Hansen blev valgt ind som suppleant, Bent Grøn genvalgt som revisor.

På det efterfølgende Bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Bent Grenaa - Petersen, Tlf. 41107135,  Mail; bgrenaap@gmail.com

Kasserer: Solvejg Østergaard,         Tlf.:21741652  Mail; solvejgqigong@gmail.com

Sekretær :Bente Ahlmark,                Tlf.:61337705; Mail; bente@ahlmark.nu

Supleant: Inge Thorkild Hansen;       Mail; inhansen@hotmail.com

Revisor:  Bent Lange Grøn;              Mail; bent.lange.groen@gmail.com

 

 

 

 

              .