Du er her

KLUBNYT/NYHEDER

Ekstraordinær Generalforsamling Mandag den 27. Maj

Uheldigvis bevirkede de IT besværligheder der har været i forbindelse med indkaldelse til den Ordinære Generalforsamling, at flere ikke havde modtaget indkaldelsen rettidigt. Dette gav anledning til blandt nogle af de fremmødte, at begære en ny Generalforsamling, da De  mente, der kunne være nogen der lå inde med forslag, der således ikke kunne blive behandlet. Dette var en uheldig og kedelig situation, bestyrelsen gerne ville have været foruden, men der skulle ikke sås tvivl om klubbens indstilling, så derfor kaldes der ind til Ekstraordinær Generalforsamling. Senere kommer dato, Klokkeslæt og sted, samt hvilke punkter der skal gennemgås.  I bestyrelsen beklager vi meget den større ulejlighed.

 

 

På grund af IT besværligheder, er der nogle medlemmer der ikke har modtaget indkaldelse til Årets Generalforsamling. Er du e'n af dem, der ikke har fået og ønsker at deltage kan du Tilmelde dig på bgrenaap@gmail.com ell Tlf. 411107135 Bent Grenaa - Petersen.

Se Programmet længere nede på siden

 

_____________________________________

WORK SHOP !

I det nye Efterårsprogram, bliver der sat en del spændende Work Shop op

 

______________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

______________________________________________________

                             

 

 

billede: