Du er her

Vedtægter

Vedtægter:

På årets Generalforsamling 2016, blev det besluttet, at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer, fra 5 til 3 medlemmer

Qi Gong klubben i Aarhus Tilbyder
Qi Gong i Aarhus ! !.

Ændringer i Vedtægt!

På klubbens ekstraordinære Generalforsmling,den 30.maj 2019, blev det besluttet at ændre nogle vendinger i § 5

Følgende ordlyd er gældende per 30. maj 2019::

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af - Mindst- 3 medlemmer, der vælges på Generalforsamlingen, for 2 år af gangen. Bestyrelsen kan genvælges.

Stk- 2  Mindst - To bestyrelsesmedlemmer er på valg i lulige år.

Stk.3.  Mindst -  E't medlem er på valg i lige år.

Stk. 6.  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder, konstituerer sig selv; - Når bestyrelsen består af  3 medlemmer, er Bestyrelsesposterne følgende - Formand - Sekretær/Næstformand kasserer
 

 

 

billede: