Velkommen

Indledningsvis må vi desværre erkende, at det ikke er muligt at indfri nedenstående. Dette på grund af den verserende Covid 19 Epidemi, vi håber alle der er inde på siden, finder en alternativ løsning til at udøve Qi Gong og dermed få gavn af Qi Gong's helbredende og Helbredsbevarende effekt.

Nu SKRIVER VI MARTS 2021, FORÅRET ER KOMMET TÆTTERE PÅ, DER ER STADIG RESTRIKTIONER FOR HVOR MANGE DER MÅ VÆRE SAMLET INDENDØRE, DERFOR SATSER VI PÅ UDENDØRS QI GONG

DET SKER PÅ DENNE MÅDE: HVER ONSDAGE INDE VED FJORDSGADE SKOLE, KLOKKEN 13.00 - 14.15 LAVER VI QI GONG, ET ELLER ANDET STED I SKOLEGÅRDEN, AFHÆNGIG AF VEJRET, HVIS DET ER REGN OG RUSK, KAN VI KOMME LIDT I LÆ, TÆT PÅ SVØMMESTADION,- - - - - - -  HAR MAN LYST TIL AT LAVE QI GONG MØDER MAN BARE OP !!! PÅ GRUND AF DEN USTABILE SITUATION, SKAL DER IKKE BETALES FORUD FOR ET ANTAL UNDERVISNINGSTIMER, MEN MAN BETALER 5O,00 KR PER GANG, TIL DÆKNING AF KØRSELSOMKOSTNINGER. 

UNDERVISNINGSFORLØBET ER I SAMARBEJDE MED "GENLYD", SÅLEDES ER DET DET NORMALE KLUBHOLD OG "GENLYDSHOLDET" DER ER SLÅET SAMMEN TIL EET HOLD. iNSTRUKTIONEN BLIVER VARETAGET AF SOLVEJG, DER HAR VALGT AT HAVE "DUFTQIGONG" OG "18 TERAPIER", SAMT BENT, DER HAR  VALGT "DE SUNDHEDSBEVARENDE ØVELSER" SAMT LIDT DIVERSE.

SKULLE DER VÆRE SPØRGSMÅL, ER MAN VELKOMMEN TIL AT RINGE ELLER SKRIVE TIL sOLVEJG ELLER MIG, ADR.: solvejgqigong@gmail.com 21741652, bgrenaap@gmail.com 41107135

___________________________ oooooooooooooooooo___________________________0000000000000000000____________________________________---OOOOOOOOOOOO________

                                    _____________________________O  ____________________________________

Velkommen til Qi Gong klubbens hjemmeside, her håber vi på at Du kan finde det Du søger omkring Qi Gong. Vi opdaterer såsnart vi har accept på bookede tider til de kurser vi agter at afholde i årets løb. Det gælder Ugekurserne, Workshop, men også med navne på instruktører, kurser,, samt hvad der i øvrigt rører på sig inden for Qi Gong,

Foreningens Formålsparagraf: Foreningens formål, er at være et Forum, som arbejder for at fremme kendskabet til og mulighederne for udøvelse af Qi Gong & Tai Chi, klubben vil også forestå forskellige typer arrangementer for sine medlemmer i forbindelse med relevante temaer, som harmonerer med foreningens formål og alment medvirke til styrkelse af helbred, samt udvikling og velbefindende for medlemmerne.

Det vil sige: Essensen af Foreningens/Klubbens gøren og laden, er bundet op på: Styrkelse af Helbred og Velbefindende .

Derfor håber vi at rigtig mange læser vores hjemmeside, alle Dem der er interesseret i at Bevare Deres gode Helbred, Men også Dem der er blevet ramt af en eller anden form for ubalance, for Dem vil vi gerne være et Alternativ til nogle tabletter eller andre hjælpemidler, for at opbygge Helbredet igen og bevare det.

Qi Gong kan oversættes til - Energi Bevægelse - Det betyder, at den bedste måde at bevare det gode helbred, er ved hjælp af Bevægelse, Bevægelse, Bevægelse, det betyder igen, Trapper, Gå, Stå, Bøj - Stræk osv. Manuelt hvor det er muligt.