Du er her

Bestyrelse

Den 27. maj 2019, havde Qi Gongklubben ekstra Ordinær Generalforsamling.

På denne ekstra ordinære Generalforsamling, blev man enige om  , at bestyrelsen fremovernskal bestå af mindst 3 medlemmer, +Suppl. og Revisor

På den E O G, blev Solvejg genvalgt til Bestyrelsen, Bente Ahlmark blev valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen, Inge T. Hansen blev valgt ind som suppleant, Bent Grøn genvalgt som revisor.

 

På det efterfølgende Bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Bent Grenaa - Petersen, Tlf. 41107135,  Mail; bgrenaap@gmail.com

Kasserer: Solvejg Østergaard,         Tlf.:21741652  Mail; solvejgqigong@gmail.com

 ! ! !   Sekretær: Bente Ahlmark                (Forlod sin bestyrelsesposter Maj  og klubben Maj 2020) 

NY Sekretær: Inge Thorkild Hansen, Tlf. 30136913 Mail: inhansen@hotmail.com

Supleant: Pt. Ingen;  (p.g.a. Covid 19 Årets Generalforsamling udsat)

Revisor:  Bent Lange Grøn;              Mail; bent.lange.groen@gmail.com

I Maj måned 2020 valgte Bente Ahlmark at forlade sin post i Bestyrelsen og helt forlade Qi GongKlubben, herefter tiltrådt                          Inge Thorkild Hansen og udfyldte den ledige plads i Bestyrelsen.

 

 

 

 

              .