Du er her

Om Klubben

Klubben er så ny så ny, den blev en realitet, idet en gruppe mennesker gik med ønske om at lave Qi Gong jævnligt, og gerne uden for de almindeligt opslåede tider og under kyndig vejledning, nogle af disse mennesker var tidligere elever hos Solvejg Østergaard, der  gennem flere år, har undervist i Aarhus og andre steder. En junidag i 2014, blev der inviteret til udendørs Qi Gong i den Gamle By. og efterfølgende madkurvssamvær; herunder blev ønsker og muligheder for Qi Gong drøftet, Resultat: En Qi Gong forening hvor igennem der kunne tilbydes kurser, nogle i dagtimer, nogle i aftentimer, andre Weekend`s og måske nogle af længere varighed.

Undervisere var lige ved hånden, Solvejg med stor erfaring,.samt Bent Grenaa-P der også har erfaring med undervisning i Qi Gong. I august måned blev der afholdt 1. ordinære generalforsamling og en bestyrelse sammensat af 5 energiske piger, plus Solvejg og Bent, har allerede afholdt en del møder og sat foreningen godt i vej

Foreningen er Godkendt som Folkeoplysende Forening, ligesom vi er tilmeldt under DGI, hvor vi også har taget og tager instruktøruddannelser.

Det er foreningens hensigt at udbrede kendskabet til Qi Gong,dels ved afholdelse af kurser, foredrag og indkaldelse af gæstelærer.

Et andet projekt der er i støbeskeen, er: Uddannelse af Qigonginstruktører. I øjeblikket er der udveksling med DGI om en 2 årig uddannelse, fordelt over f.eks. 18 uger, vi håber at kunne skrive mere herom i starten  af 2015. 

Lige nu skriver vi Maj, 2016. Uddannelsen til Qi Qong Instruktører startede op i Februar 2016. 16 kursister har meldt sig til denne 2 årige uddannelse, 4 Weekend i dette forår, 4 weekend i efteråret, det samme i 2017. Måske der er interesse for at få denne Uddannelse, Ring Solvejg og forhør om mulighederne.

Lige nu skriver vi Juni 2018, Ovenstående omkring Uddannelse, blev en realitet, i august 2017 færdiggjorde 14 kursister  Qi Gong Instruktøruddannelsen, alle bestod efter at have været til  prøve/eksamen  hos Yang Yurbing , der var var kommet hertil fra Sportsakademiet i Beijing, for at tjekke op om færdighederne hos deltagerne. Alle klarede kravene og Solvejg kunne glæde sig over at have ført sit første hold  Instruktør Kursister til eksamen og alle bestod.

Nu skriver vi 2018, i  Februar startede en ny Qi Gong Instruktøruddannelse, denne gang i Qi Gong klubbens regi.  Forløbet strækker sig over 8 Weekend og bliver således færdiggjort inden for et år. Der er 10 tilmeldte deltagere, alle med forskellig baggrund, men alle med ønsket om at komme lidt dybere i Qi Gong strukturen.