Du er her

Vedtægter

 

Ændringer i Vedtægt!

På klubbens ekstraordinære Generalforsmling,den 30.maj 2019, blev det besluttet at ændre nogle vendinger i § 5

Følgende tilføjelse var ønskelig:  Ordet ,MINDST,( vist i parantes:)  indføjet i:teksten i  § 5 ,stk.1, -stk. 2, - stk. 3.

Uheldigvis er denne formulering ikke en korrekt, idet der i denne § skal fremgå, hvor mange der er i Foreningens bestyrelse. Derfor er teksten ført tilbage gældende for 3 personer i bestyrelsen og ordet "Mindst" fjernet fra teksten.

 

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af -( Mindst)- 3 medlemmer, der vælges på Generalforsamlingen, for 2 år af gangen. Bestyrelsen kan genvælges.

Stk- 2 ( Mindst )- To bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Stk.3.  (Mindst )-  E't medlem er på valg i lige år.

Stk. 6.  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder, konstituerer sig selv; - Når bestyrelsen består af  3 medlemmer, er Bestyrelsesposterne følgende - Formand - Sekretær/Næstformand kasserer
 

 

 

billede: